Thuis in verloskunde

Prenatale screening

Prenatale screening

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Maar tijdens de zwangerschap en na de geboorte krijg je al verschillende onderzoeken aangeboden. Hiermee kunt u laten onderzoeken of uw kindje mogelijk een aandoening of lichamelijke afwijking heeft.

Wij informeren jullie uitgebreid tijdens de 1e afspraak graag over de onderzoeken die aangeboden wordt, maar wil je de informatie nogmaals uitgebreid lezen bekijk dan de onderstaande link. Onderzoeken tijdens de zwangerschap en na de geboorte | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)


Prenataal onderzoek

Tijdens de zwangerschap wordt er meerdere onderzoeken aangeboden. Tijdens deze onderzoeken wordt er gescreend naar afwijkingen bij de foetus. Prenatale onderzoeken zijn de NIPT, 13 weken echo en de 20 weken echo.

Het is belangrijk dat je je bewust bent van het volgende punten mocht je kiezen voor prenatale screening:

  • Je krijgt nooit 100% de zekerheid op gezond kindje
  • Een ongunstige uitslag heeft gevolgen voor de beleving van de zwangerschap; Bij een ongunstige uitslag kom je voor de keuze te staan om verder onderzoek te laten doen en indien er een ernstige afwijkingen vastgesteld is kan je voor de keuze te komen staan om de zwangerschap wel of niet uit te dragen.
  • Niet altijd kan een uitspraak worden gedaan over de ernst van een afwijking.


NIPT

De NIPT (niet invasieve prenatale test) is een screening gericht om Downsyndroom (trisomie 21), Edwardsyndroom (trisomie 18) of Patausyndroom (trisomie 13) op te sporen. Alle 3 de syndromen gaan gepaard met een verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met ernstige lichamelijke afwijkingen. De NIPT is een bloedonderzoek wat vanaf 11 weken gedaan zou kunnen worden. Momenteel wordt de NIPT nog wel in onderzoek verband aangeboden. wanneer de verloskundige de aanvraag heeft gedaan. De kosten voor een NIPT zijn €175,00, vanaf april 2023 zal de NIPT hoogstwaarschijnlijk kosteloos zijn. Indien er een afwijkende uitslag komt zullen wij je verwijzen naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor vervolg onderzoek, prenatale diagnostiek.

 

13-weken echo en 20-weken echo

Deze echoscopische onderzoeken zijn gericht om lichamelijke afwijkingen bij de foetus op te sporen. Deze echo’s worden vanuit de basis zorgverzekering vergoed. De eerste trimester echo  (13-weken ech0) wordt momenteel in onderzoek verband gedaan.

Het is leuk om de baby te zien met de echo, maar realiseer je wanneer je deze echo’s laat doen dat er afwijkingen gezien kunnen worden. Mocht er een afwijking gezien worden of er twijfel is zullen wij je doorsturen naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor verder onderzoek.

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek is een invasief onderzoek wat na een afwijkende uitslag van de NIPT gedaan kan worden om zekerheid te hebben. Prenatale diagnostiek bestaat uit een vlokkentest, weefsel van de placenta wat onderzocht wordt of een vruchtwaterpunctie waarbij het vruchtwater onderzocht wordt. Wanneer er echoscopisch een afwijking gezien wordt kan er een uitgebreidere echo gedaan worden door een specialist (GUO).

Prenataal diagnostiek wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering, maar het kan wel zijn dat het van je eigen risico af gaat.