Echo’s

Hierbij wordt er gekeken of het om een intacte eenling of een meerlingzwangerschap gaat, ook zullen wij tijdens deze controle uitleg geven over o.a. prenatale screening. Dan zal er tussen de 10 à 12weken van je zwangerschap het intakegesprek plaats vinden samen met de termijnecho (ca. 1 uur). Tijdens de intake worden vragen gesteld over de gezondheid van jou, je partner en de familiare gezondheid en de eventuele eerder doorgemaakte zwangerschappen. Dit is nodig om ons een zo goed mogelijk beeld te geven van de eventuele risico’s voor jou en je ongeboren kindje om de zwangerschap zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Verder doen wij nog tijdens het intakegesprek:

 • Termijnecho,
 • Bespreking prenatale screening,
 • Bloeddruk meten,
 • Formulier voor bloedprikken meegeven (bloedgroep, verschillende infectieziektes, bloedgroep, ijzer, glucose en zo nodig aanvullende onderzoeken),
 • Informatie geven over je zorgpad tijdens de zwangerschap
 • Gewichtscontrole.

Gedurende de hele zwangerschap zullen wij bij elke controle (ca. 15 minuten, als je meer tijd wenst te hebben geeft dit bij ons aan):

 • Bloeddruk meten,
 • De buik wordt gecontroleerd op groei en ligging van de baby,
 • Hartactie luisteren van de baby (vanaf 13 weken),
 • Natuurlijk altijd ruimte voor het stellen van vragen.

Echo’s worden gemaakt op medische indicatie.

Bij 35-36 weken van je zwangerschap wordt er zo nodig een liggingsecho gedaan, ter controle of je kindje met het hoofd naar beneden ligt. Ook zullen wij dan jullie bevalwensen bespreken.
De frequentie van de controles is ongeveer als volgt;

 • <24 weken zwangerschap om de 4-6 weken,
 • 24 tot 32 weken zwangerschap om de 3 weken,
 • 32 tot 37 weken zwangerschap om de 2 weken,
 • >37 weken tot je bevalling elke week.

Binnen onze praktijk maken wij zelf echo’s, 3 van onze verloskundige zijn namelijk ook echoscopiste. Ons moderne echo-apparaat is vrijwel altijd beschikbaar! Mocht er een keer een spoed echo nodig zijn, dan kunnen wij op hele korte termijn een echo maken. Schroom dus niet om te bellen. Hieronder vermelden we ons echo beleid:

Vitaliteit echo

Wij begrijpen heel goed dat het vooral in het begin heel spannend en onwerkelijk is dat je zwanger bent. Daarom bieden wij iedereen een gratis echo aan bij 7-8 weken. (Eerder is ook mogelijk, maar dan is er nog niet heel veel te zien, bel ons voor de mogelijkheden). Je verzekeraar zal deze echo meestal niet vergoeden, maar wij bieden deze echo aan als extra service, aangezien wij er het belang van in zien. We kunnen je daarmee vertellen dat het hartje klopt, er 1 kindje of meerdere kinderen te zien zijn. De bevestiging dat de zwangerschap in je baarmoeder groeit en bijzonderheden buiten je baarmoeder (in eileiders/eierstokken) uitsluiten dan wel aantonen.

Termijn echo

Standaard krijgt iedereen in Nederland een termijn echo aangeboden rond de 10-12 weken zwangerschap, hierbij wordt de exacte uitgerekende datum bepaald. Hiermee stellen wij vast wanneer je 40 weken bent, je uitgerekende periode is dan 3 weken voor die datum tot 2 weken erna. Binnen die periode bevallen is allemaal normaal.

13 en 20 weken echo

De volgende echo, die je zou kunnen laten doen, is rond 13 weken. Net als bij de 20 weken echo wordt er hierbij gekeken of er geen of wel aanwijzingen zijn voor lichamelijke afwijkingen. Voor meer informatie om te kiezen, kijk bij het kopje prenatale screening www.pns.nl. Deze echo’s zijn een vrije keuze en maken wij niet op de praktijk, maar werken wij samen met een echocentrum in Leidsche Rijn.

Liggingsecho

Aan het einde van je zwangerschap wordt er een liggingsecho aangeboden. Wij voelen met onze handen goed hoe een baby ligt, maar we willen graag de echoscopische bevestiging hebben dat een baby ook daadwerkelijk met het hoofdje naar beneden ligt.

Echo op indicatie

Als het medisch noodzakelijk is, maken wij ook na de 20 weken echo’s op indicatie. Bijvoorbeeld om de groei te beoordelen van de baby als daar twijfel over bestaat en meten we het vruchtwater. Bij gebruik van bepaalde medicatie is soms ook een groeiecho nodig en zo zijn er nog meer redenen te noemen.

Kosten

Mocht een echo niet vergoed worden door je verzekeraar, dan sturen wij jou daar geen rekening voor. Wij willen graag goede zorg verlenen en als een echo daarvoor nodig is dan zullen wij deze gewoon maken, wij zien dat als een extra service die wij verlenen.

We ontmoeten je graag!

Je kunt contact met ons opnemen via het aanmeldingsformulier, telefonisch of natuurlijk even binnen lopen op onze praktijk.