Thuis in verloskunde

Controles en Echo

Controles en Echo

Zodra je weet dat je zwanger bent meldt je je aan bij een verloskundigenpraktijk.

Tijdens de eerste afspraak tussen de 8 à 10 weken van je zwangerschap krijg je, indien gewenst en nodig, een vitaliteit echo, waarbij er gekeken wordt of het om een goede zwangerschap gaat en of het om een eenling of een meerling gaat, tevens zullen wij tijdens deze controle uitleg geven over prenatale screening.

Dan zal er tussen de 10 en 12weken van je zwangerschap het intakegesprek plaats vinden samen met de termijnecho (ca. 50min). Tijdens de intake worden vragen gesteld over de gezondheid van jou en je partner, eventuele eerder doorgemaakte zwangerschappen en de gezondheid van je familie. Dit is nodig om ons een zo goed mogelijk beeld te geven van de eventuele risico’s voor jou en je ongeboren kindje en om de zwangerschap zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Verder doen we nog tijdens het intakegesprek:

 • Bespreking prenatale screening
 • Bloeddruk meten
 • Geven een formulier mee voor een bloedafname (infectie ziektes/ bloedgroep/ ijzer/ glucose)
 • Gewichtscontrole

Gedurende de hele zwangerschap zullen wij bij elke controle (ca. 10 minuten, indien je meer tijd wilt is dat geen enkel probleem):

 • Bloeddruk meten
 • De buik wordt gecontroleerd op groei en ligging van de baby
 • Harttonen luisteren van de baby (vanaf 13 weken)
 • Er is natuurlijk altijd ruimte voor het stellen van vragen
 • Echo’s worden door onszelf op onze eigen locatie gemaakt op indicatie (de 20-weken echo laten we maken door onze collega echoscopisten bij het Echocentrum Leidsche Rijn).

Bij 35-36 weken van je zwangerschap wordt er altijd een liggingsecho gedaan, ter controle of je kindje goed ligt voor de bevalling. Ook zullen wij dan jullie bevalplan bespreken. De frequentie van de controles is ongeveer als volgt;

 • Tot 24 weken zwangerschap om de 4 weken
 • Van 24 tot 30 weken zwangerschap om de 3 weken
 • Van 30 tot 36 weken zwangerschap om de 2 weken
 • Vanaf 36 weken tot je bevalling elke week.

Kosten

De verloskundige zorg wordt vergoed uit de basiszorgverzekering. De kosten van de 20-weken echo worden ook vergoed. Prenatale screening wordt alleen onder voorwaarden vergoed. Helaas gaat het bloedprikken van je eigenrisico af.