Privacy statement

Thuis in Verloskunde verloskundigenpraktijk is ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Thuis in Verloskunde verloskundigenpraktijk, hierna te noemen “Thuis in Verloskunde”.

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Thuis in Verloskunde omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van deze website. In dit privacy statement wordt onder meer beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke verwerkers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Contactgegevens Thuis in Verloskunde
Thuis in Verloskunde is gevestigd te Vleuten en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 30266622 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is Thuis in Verloskunde bereikbaar op telefoonnummer 030-677 4979. U kunt contact opnemen per e-mail, het e-mailadres is info@thuisinverloskunde.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens
Wanneer u het inschrijfformulier of contactformulier op onze website invult, geeft u toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens worden op de beveiligde server van Thuis in Verloskunde of die van derde (die betrokken zijn bij de zorgverlening) opgeslagen. Thuis in Verloskunde heeft uw persoonsgegevens nodig om een medisch dossier aan te maken of uw vraag te kunnen beantwoorden.

De werknemers van Thuis in Verloskunde zullen deze gegevens kunnen inzien en verwerken. Wij zijn verplicht om de privacy van uw persoonsgegevens te respecteren. Uw persoonsgegevens zullen te alle tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving. De persoonsgegevens worden niet aan derden gedeeld, tenzij Thuis in Verloskunde van te voren uw toestemming heeft verkregen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy statement te accepteren.

Het doel van het verkrijgen en opslaan van persoonsgegevens in een medisch dossier is om goede, verloskundige, zorg te kunnen bieden. Thuis in Verloskunde verzamelt of gebruikt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement, tenzij wij van te voren uw toestemming hebben verkregen. Indien er geen sprake is van een behandelcontract zal Thuis in Verloskunde toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die aan uw medisch dossier worden toegevoegd zullen conform de wetgeving bewaard blijven. Thuis in Verloskunde zal na de zorgverlening geen persoonsgegevens meer verwerken, enkel indien u hier toestemming voor geeft.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Thuis in Verloskunde worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Thuis in Verloskunde en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als Thuis in Verloskunde daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies
Deze website maak gebruikt van Cookies om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken. Thuis in Verloskunde zal deze informatie gebruiken om na te gaan hoe u de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen en te analyseren.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de geldende privacy wetgeving. Als u één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met voornoemde contactmogelijkheden.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 30-10-2018.